Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Möjligt att träna på utomhusanläggningar under vissa förutsättningar

Publicerad 2020-12-22 17:09
Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas igång.

Under fredagen 18 december skärpte regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommendationerna till såväl kommuner, regioner som individer. Bland annat uppmanades regionerna att stänga simhallar, ishallar, inomhushallar och bibliotek och annan inte nödvändig verksamhet. I och med detta ska ingen inomhusträning i de regionala hallarna utföras. Dessa rekommendationer gäller till att börja med till och med 24 januari 2021.

Under tisdagen inkom Folkhälsomyndigheten med ett förtydligande gällande utomhusträning. De bedömer att den kan hållas igång under förutsättning att utomhusanläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Inom Region Gotland har verksamheten tillsammans med smittskyddsläkare Maria Amér bedömt att de 4 utomhusanläggningar som finns inom regionens ansvar (konstgräsplaner) fortsatt kan hålla öppet för träning. Detta måste ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar.

Dessa anger att följande bör följas:

  • Hålla avstånd till varandra,
  • Inte dela utrustning med varandra,
  • När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  • Undvika gemensamma omklädningsrum,
  • Resa till och från aktiviteten individuellt, och
  • Utföra aktiviteten i mindre grupper. 

Mindre grupper har definierats av Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten till 8 st och vi har i samråd med RF Sisu Gotland och smittskyddsläkaren på Gotland beslutat att följa den definitionen vid uthyrning. Följs inte riktlinjerna av föreningarna kan anläggningarna komma att stänga.

 - Vi vet att idrottsrörelsen skapar rörelseglädje och meningsfull sysselsättning för väldigt många barn, ungdomar och vuxna på Gotland. Att fortsätta hålla våra utomhusanläggningar öppna möjliggör detta, säger Angelica Andersson Fihn.

-  Jag är tacksam över att vi tillsammans och i dialog med Region Gotland tar bra beslut som skapar möjligheter för föreningarna att fortsätta erbjuda träningstillfällen för sina medlemmar. Vi vill alla främja folkhälsan och samtidigt dämpa smittspridningen, säger Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland.

Vidare rekommenderar vi att de föreningar som driver en inomhusanläggning också följer den rekommendation regionen fått och ställer om sin inomhusverksamhet till utomhusträning i olika former.