Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (22 december)

Publicerad 2020-12-22 14:43
Dagens rapport visar att 6 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 2 060 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 15 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, varav två är i behov av intensivvård. Totalt 23 personer har avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet i våras.

Skärpta allmänna nationella råd och restriktioner gäller sedan den 14 december