Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Begränsade öppettider pga Covid-19

Med anledning av skärpta restriktioner gällande Coronapandemin har Regionarkivet stängt för besök fram till den 24 januari 2021

Under jul- och nyårshelgerna är vår telefontid stängd och öppnar igen som vanligt den 7 januari, dvs måndag-fredag klockan 13.00-15.00.
Du kan under helgerna alltid nå oss via post, e-post och tala in på regionarkivets röstbrevlåda. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Under perioden fram till den 24 januari uppmanar vi dig att ta del av Region Gotlands allmänna handlingar i form av kopior, via post eller e-post från oss.
Du kan utnyttja din rätt att ta del av allmänna handlingar på plats enligt Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) kap 2, § 15. Förbeställning av handlingar ska då ske.

Som ett led i att minska smittspridningen uppmanar vi dig att ta del av allmänna handlingar som kopior i den mån det är möjligt. Du är alltid välkommen att kontakta oss!