Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Felaktiga provsvar anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2020-12-22 10:29
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tidigare meddelat att prov för covid-19 infektion fick nedsatt känslighet på grund av materialfel. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.