Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Upphandling av visir

Publicerad 2020-12-22 09:49
Region Gotland har under november och december återigen upphandlat visir som skyddsutrustning mot Covid-19.
Även i denna upphandling föll valet på iVisby Tryckeri AB. Avtalet sträcker sig från januari – juni 2021, men Region Gotland har hela år 2021 på sig att använda alla visir, enligt Arbetsmiljöverkets regler.
 
-Vi har gjort upphandlingen enligt regelverket och jämfört deras visir mot andra leverantörers produkter. Det är såklart tryggt att vi får samma leverantör som innan, deras visir har blivit närmast ikoniskt för hanteringen av pandemin på Gotland, säger Rikard von Zweigbergk, beredskapsstrateg på Region Gotland.
 
Upphandlingen omfattar minst 12 000 visir och första leveransen väntas under januari.