Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inresande från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge uppmanas stanna hemma, avhålla sig från sociala kontakter och att testa sig

Publicerad 2020-12-22 09:24
Folkhälsomyndigheten uppmanar inresande från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge till Sverige att stanna hemma och undvika kontakt med andra så långt det går, samt att testa sig så snart de kan efter ankomst.
Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om att uppmana inresande att efter ankomst till Sverige stanna hemma minst sju dagar och undvika kontakt med andra så långt det går. Det är särskilt viktigt att personal inom vård och omsorg följer uppmaningen och att deras arbetsgivare stöttar detta. Uppmaningen gäller alla inresande som har vistats i Storbritannien räknat från den 12 december.
 
Folkhälsomyndigheten uppmanar också inresande från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge att testa sig så snart de kan efter ankomst till Sverige samt att ta ytterligare ett test fem dagar efter ankomsten. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i vänta på provsvar, även barn bör stanna hemma från skolan och förskolan. Länk till mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.
 
Här nedan finns en länk till 1177 Vårdguiden om hur du testar dig för pågående coronavirusinfektion på Gotland.