Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besöksförbudet skapade problem - händelse anmäls enlig lex Maria

Publicerad 2020-12-22 08:41
Snabb försämring av cancer och strikt besöksförbud pga. pandemin försvårade möjligheterna till information och delaktighet i vården för en patient och hennes familj. Effekten blev ett stort psykiskt lidande för de berörda. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.