Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (21 december)

Publicerad 2020-12-21 14:53
En person som sedan tidigare konstaterats smittad av sjukdomen covid-19 har avlidit under helgen. Därmed har totalt 23 personer avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet i våras.
- Vi beklagar detta och våra tankar går till de anhöriga, säger smittskyddsläkare Maria Amér. 
 
Dagens rapport visar också att 111 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats sedan i fredags. Det innebär att totalt 2 054 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.
 
På Visby lasarett vårdas för närvarande 17 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, varav två är i behov av intensivvård.

Lägesrapport äldreomsorgen

För närvarande är fem av öns äldreboenden drabbade av coronasmitta.
 
- Det ser olika ut på de olika boendena men personalläget är ansträngt på en del håll och vi har också en mer omfattande smittspridning på att av boendena, säger socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska Mårten Åström.

Vaccinationsstart mot covid-19 troligt under mellandagarna

- Region Gotland har tackat ja till en förfrågan från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner om deltagande i tidig vaccinering mot covid-19. Det innebär att Gotland ska vara beredd att ta emot vaccindoser under julhelgen. Om Gotland får vaccinet då ska vi göra allt vi kan för att kunna påbörja vaccination av prioriterade grupper under mellandagarna, det vill säga personer som är äldre än 70 år och bor på särskilda boenden, säger Christin Senter, regional vaccinationssamordnare. 

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 Gotland