Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om tillfällig stängning av verksamheter inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Publicerad 2020-12-21 13:42
Utifrån regeringens beslut om ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beslut att tillfälligt stänga några verksamheter fram till den 24 januari.

 

Följande tillfälliga stängningar gäller i första hand till 24 januari:  

 • Öppna förskolorna i Visby och Hemse håller fortsatt stängt.

 • Fenomenalen håller fortsatt stängt, nytt att det även gäller för aktiviteter som anordnas för skolor.

 • Ungdomsgårdarna håller fortsatt stängt, verksamheten med digital ungdomsgård fortsätter som nu.

 • Kulturskolan stänger.

 • Digitala aktiviteter kan anordnas där det är möjligt.

 • Alla caféer i verksamheten stängs.

 • Eventuella gym som finns i verksamheten hålls stängda.

- Jag förstår regeringens beslut då smittspridningen fortsatt är hög i landet och det är ett allvarligt och ansträngt läge inom vård och omsorg. De beslut som fattats för våra verksamheter ser jag som nödvändiga för att hjälpa till med att minimera smittspridningen. Det stämmer också överens med restriktionen att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör.

 

Ytterligare gäller för förvaltningen.

 • All ledningsfunktion och administrativ personal arbetar i huvudsak hemifrån.

 • Pedagoger uppmanas arbeta hemifrån så långt det är möjligt. All elevfri tid ska vara på distans. Undantagen är flyktingmottagningen där hämtning på flyget samt vissa andra insatser måste ske via fysiska träffar.

 • Samtliga möten ska ske digitalt.

 • Alla verksamheter ser över möjlighet att övrig personal kan arbeta på distans eller anpassa verksamheten så den kan ske på säkert sätt.

 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) kan fortsätta om arbetsplatser kan få det att fungera utifrån lokala förutsättningarna. Till exempel att ansvarig handledare finns på plats.

 • Varje högstadieskola väljer om de vill skjuta upp PRAO (praktisk arbetslivsorientering) och istället ha vanlig undervisning de veckor som var planerad PRAO.