Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fia Olsson och Tina M Larsson

Första undersköterska klar genom validering

Publicerad 2020-12-21 11:31
Socialförvaltningen i samarbete med Vuxenutbildningen startade en pilot i höstas för att ge tillsvidareanställda boendeassistenter eller stödassistenter möjlighet till validering och komplettering för att bli undersköterska. Lagom till jul blev första deltagaren klar!
Grattis Fia! Du är först ut att bli undersköterska genom validering och har jobbat samtidigt som du har validerat och kompletterat dina kunskaper. Vad fick dig att ta steget till att söka?
- Jag blev inspirerad av en av mina tidigare chefer Anna Klintbom att vidareutbilda mig så när jag såg valideringstjänsten så tänkte jag att nu kör vi!
 
Berätta lite om dig och om din bakgrund och var du jobbar idag?
- Jag är 48 år och har jobbat inom omsorgen sedan 1991 på olika ställen. Först som personlig assistent och på barnkortis ventilen samt specialförskolan Myggan. Sedan har jag arbetat på några gruppbostäder och nu finns jag på Grindvillan.
 
På vilket sätt kommer en utbildning hjälpa dig att göra ett ännu bättre jobb?
- Att man har fått ökad kunskap om det man arbetar med och att man kan samtala med sina kollegor och utveckla arbetsmetoder.
 
Vad har varit det roligaste med valideringen?
- Det har varit roligt att träffa nya kurskamrater och ha diskussioner, det har utvecklat mig samt diskussionerna jag haft med min handledare Sandra Schüberg, som betytt mycket för mig och som hjälpt mig att se saker ur ett annat perspektiv innan jag ska ha skrivit inlämningsuppgifterna.
 
Vad har varit svårast?
- Det svåraste har varit avvägningen med hur mycket tid man ska lägga ner på skolarbetet. För mig har det alltid blivit att jag ska bara göra lite till...
 
På bilden syns Fia tillsammans med Tina M Larsson från Vuxenutbildningen Gotland.