Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotländska författare kommer hem till dig!

Publicerad 2020-12-21 08:34

Nu börjar biblioteken på Gotland sprida filmande samtal med aktuella gotländska författare och filmer med författare som läser högt ur sina böcker. Satsningen kallas Litteraturen på Gotland – digitala möten och görs med extra regionala medel för att främja folkhälsa och motverka isolering i pandemitider.

Maja Markhouss på Almedalsbiblioteket berättar: Det här är ett sätt för oss att nå ut nu när vi inte kan ha några fysiska evenemang på biblioteken. Vi hoppas att kunna göra fler digitala inspelningar till våren, även om vi längtar efter fysiska möten igen. Det finns så många skrivande och kunniga personer på ön som vi vill lyfta fram. 
 
De första filmerna vi sprider är författarsamtal med Eva Sjöstrand, Ronnie G Lundin och Lars Gunnar Norén, säger Katarina Petersson på Almedalsbiblioteket. I de här samtalen tror vi att man kommer tätt intill de här ”närodlade” författarna och att deras egna ord om vad de skrivit kan väcka en särskild läslust.
 
Författarsamtal med Ronnie G Lundin

Författarsamtal med Lars Gunnar Norén

 
Filmerna kommer successivt att läggas upp på Region Gotlands youtube-kanal, spridas i sociala medier och på bibliotekens webbsidor med mera. Satsningen är ett samarbete mellan biblioteken på Gotland, Länsbiblioteket, äldreomsorgen, hälsofrämjande enheten, ABF Gotland och Vuxenskolan Gotland. Filmerna kommer även att spridas inom regionens äldreomsorg och genom studieförbundens seniorverksamhet.