Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försenad diagnos cancer anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2020-12-21 07:36
Utredning av symtom försenades fyra månader innan diagnos cancer ställdes. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.