Kontakt

Gunnar Ramstedt
chefläkare
Tel: 0498-269000 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försenad diagnos cancer anmäls enligt lex Maria

Utredning av symtom försenades fyra månader innan diagnos cancer ställdes. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
En kvinna i 70-årsåldern sökte på sin vårdcentral för sväljningssvårigheter. Hon fick tid till läkare två veckor senare och remitterades då till röntgen, oprioriterat. Undersökningen blir fördröjd av flera skäl. När patienten träffade annan läkare på vårdcentralen fyra månader senare blev hon remitterad med hög prioritet enligt standardiserade vårdförlopp i cancervården, SVF, till specialistmottagning på Visby lasarett. Där konstaterades att patienten hade en malign tumör.
 
- Den händelseanalys som verksamheten gjort har påvisat bristande kunskap i SVF och att information om dessa förlopp är svår att hitta. Därför ska utbildning och fortbildning i SVF förloppen genomföras för all personal, och checklistor och lathundar ska göras lättåtkomliga, säger Gunnar Ramstedt, chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.