Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Idrottsanläggningar och biblioteken på Gotland stänger från och med 19 december

Publicerad 2020-12-18 20:00
Regeringen meddelande idag sitt beslut om ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning.

En del i restriktionerna är att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

Utifrån detta beslut kommer simhallar, inomhushallar, ishallar och bibliotek på Gotland att vara stängda från och med lördag 19 december till och med den 24 januari.

Undantaget från stängningen är utövande av elitidrott, som ska kunna genomföra matcher och träningar. Almedalsbiblioteket kommer fortsatt att erbjuda möjligheten att man kan ringa eller maila in beställning av medier för hämtning enligt nuvarande rutiner.

- Jag har förståelse för regeringens beslut då smittspridningen fortsatt är hög och läget inom vården är allvarlig. Vi har utifrån regeringens ytterligare restriktioner beslutat att stänga inomhushallar, simhallar, ishallar och bibliotek för att hjälpa till med att minimera smittspridningen. Vi vet att idrott och föreningsverksamhet är viktigt för barn och unga, men just nu är det viktigast att vi kan stoppa smittspridningen, säger Angelica Andersson-Fihn, avdelningschef för kultur och fritid.

Tidigare beslut har varit att simhallar, inomhushallar och ishallar varit stängda för allmänheten men öppna för föreningsledd verksamhet. Biblioteken har haft öppet men med begränsad service.
 

Läs mer om Almedalsbibliotekets rutiner för utlämning av medier

Läs mer om regeringens beslut om ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning

Läs mer på Krisinformation