Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (18 december)

Publicerad 2020-12-18 15:08
Dagens rapport inför helgen visar att 11 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 1 943 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Nästa lägesrapport kommer på måndag 21 december.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 12 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Totalt 22 personer har avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Lägesrapport vaccination covid-19

Region Gotland förbereder för att starta en effektiv och smittsäker vaccinering så snart regionen får doser av ett godkänt vaccin, och när det är praktiskt möjligt.

Länk till mer information på regionens hemsida www.gotland.se/covidvaccin