Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delvis återremiss om återvinningscentraler och ja till utmaning från Återanvändarna

Publicerad 2020-12-18 13:37
Vid tekniska nämndens möte den 17 december diskuterade man om hur Region Gotlands återvinningscentraler ska utvecklas och drivas framöver. I detta ärende blev det en delvis återremiss till teknikförvaltningen.

Nämnden sa även enhälligt ja till en utmaning från det sociala företaget Återanvändarna som lämnat in en begäran om att få ta över hämtning av skräp i naturen.

Tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg berättar mera i denna kortfilm: