Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördelningen av coronastödet till fritid är nu klar

Publicerad 2020-12-18 13:24
Region Gotland har under hösten haft omgång två av coronastöd till föreningar inom fritidssektorn för intäktsbortfall för perioden 1 oktober till 31 december på grund av coronapandemin. Stödet denna omgång uppgick till 1 miljon kronor.
Den 2 december var sista ansökningsdag och sedan ansökningsperioden började har 24 stycken ansökningar kommit in. Det totala sökbeloppet uppgår till strax över 2 miljoner.
 
Avdelningschef Angelica Andersson Fihn har tagit följande beslut på delegation. I beredningsarbetet har även fritidsstrateg Per Wallstedt och fritidshandläggare Malin Sjöstedt deltagit.
 
Förutom ordinarie bestämmelser för kultur- och fritidsstöd, https://www.gotland.se/26218, gäller följande, av regionfullmäktige den 15 juni 2020, antagna temporärt ändrade bidragsreglerna för stöd inom kultur- och fritidsområdet med anledning av corona-pandemin, RS 2020/585.
 
Stödet har endast kunnat sökas av ideella, allmännyttiga föreningar inom fritidssektorn på Gotland. Sökande föreningar måste sedan tidigare vara anslutna till Region Gotlands föreningsregister.
 
Under genomgång av inkomna ansökningar har det gjorts 
  • avräkning från på sökt belopp i de fall föreningen inte kunnat påvisa intäktsbortfall med verifierbara underlag.
  • avräkning av förlorade intäkter i form av uteblivna bidrag och sponsring, samt ersättning sökt för  rena utlägg har räknats bort.
  • avräkning på intäktsbortfall för arrangemang/aktiviteter som var planerade att ske utanför angiven sökperiod (1 oktober-31 december).
  • Därefter har fördelning gjorts utifrån solidaritetsprincipen, det vill säga mindre stöd till fler. Eftersom det totala sökbeloppet översteg det belopp som fanns att fördela har kompletta och godkända ansökningar endast kunnat beviljas med en andel av de sökta beloppen, i denna omgång har alla föreningar fått samma procentuella fördelning.
 
- Det känns bra att nu kunna göra ytterligare en insats för våra hårt drabbade föreningar, genom att nu kunna fördela stöd för intäktsbortfall för fjärde kvartalet tillsammans med de andra åtgärderna om sänkta kostnader på anläggningshyror så hoppas jag att våra föreningar kan klara sig igenom den svåra period vi nu hanterar, säger Fredrik Gradelius (C) ordförande i kultur- och fritidsberedningen.
 

Fördelning:

Coronastöd fritid

Förening Beviljat stöd
Endre IF ansökan 1 0 kr
Endre IF ansökan 2 58 242 kr 
Garda OK 73 111 kr
IK Graip 9 981 kr
GMF Motocross 7 486 kr
Gotlands Skateboardförening 4 990 kr
Gotlands lantliga 9 077 kr
IFK Visby 2 491 kr
Klinte Skyttegille 11 391 kr
Mulde VK 9 602 kr
MX Visby Motorklubb 3 992 kr
P18 IK 34 594 kr
Norra Gotlands RK 0 kr
Stenkumla skg 42 073 kr
RSMH Kamratringen 0 kr
VIF Gute Handboll 3 743 kr
Visby Basketbollklubb 33 336 kr
Visbygymnasterna 74 857 kr
Visby Självförsvarsklubb 7 486 kr
Visby IBK 332 566 kr
Visby Roma 267 244 kr
Östans Skuggor 2 416 kr
Östergarns IK 3 910 kr
Almedalens bouleklubb 7 411 kr
Summa 1 000 000 kr