Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppen mottagning

På skolorna har skolsköterskan regelbunden telefon- och mottagningstid. Som vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan för råd och stöd kring ditt barns hälsa. Det är även bra om du kontaktar elevhälsan om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolarbetet.

På den öppna mottagningen kan elever få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser, råd och stöd samt hänvisning till ytterligare insatser från andra professioner inom elevhälsan eller övrig hälso- och sjukvård.

För telefon- och mottagningstider se respektive skolas hemsida.