Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination

Vaccination inom elevhälsans medicinska insats

Barnhälsovården och elevhälsan ansvarar för att följa upp och erbjuda vaccination till alla barn och ungdomar på Gotland. Vaccinationerna som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet ger skydd mot elva sjukdomar: rotavirusinfektion, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus (HPV).

De flesta vacciner ges som kombinationsvacciner vilket innebär att vaccin mot flera sjukdomar ges i samma spruta. En fördel med detta är att barnet inte behöver lika många sprutor.

 

Vaccinationer inom elevhälsan på Gotland

Årskurs 2

  • Mässling
  • Påssjuka
  • Röda hund

Årskurs 5

  • Humant papillomvirus

Årskurs 8

  • Difteri
  • Stelkramp
  • Kikhosta

 

Så här går det till vid en vaccination: Film - Inez får en spruta 

 

Elever som ej följt det svenska barnvaccinationsprogrammet

Om en elev av olika anledningar inte följt det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuds kompletterande vaccinationer hos skolsköterskan.