Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontrollelever

Utöver hälsobesök kan vissa elever behöva tätare uppföljning av somatiska och psykosomatiska problem, dessa kallas för kontrollelever.

Elevers ryggar undersöks av skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 4, 6 och 8 som en del av basprogrammet. Utöver det kan skolsköterskan kontrollera ryggen som uppföljning eller vid behov, det är en så kallad screening.

Tillväxt (längd och vikt) kontrolleras vid varje hälsobesök, vid misstänkt tillväxtavvikelse följs eleven upp tätare. Vid behov konsulteras skolläkare för bedömning. Skolsköterskan och skolläkare arbetar tillsammans med vårdnadshavare för goda, hälsosamma levnadsvanor. 

Mellan hälsobesöken kan eleverna även erbjudas undersökning av tillexempel syn, och hörsel vid behov.