Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Mätningsingenjör Elina Linnala på klinten ovanför domkyrkan i Visby

Mätningsingenjörerna på plats i Visby

I vinter mäter vi fastighetsgränser med särskilt fokus på Visby innerstad.

Mätningarna utförs av Region Gotlands mätningsingenjörer för att uppdatera våra kartor så de stämmer bättre överens med verkligheten.

Arbetet är en del i det EU-finansierade projektet DiSa – Digital Samhällsbyggnad. Sedan mätningarna startade 2018 har fastighetsgränserna förbättrats i över 700 detaljplaner över hela Gotland och 29 400 gränspunkter har kontrollerats och uppdaterats.

Arbetet med att kvalitetssäkra fastighetsgränserna kommer att leda till mer korrekta underlag och snabbare handläggning i till exempel bygglovsärenden.

Vi delar också med oss av informationen till Lantmäteriet som uppdaterar den så kallade registerkartan. Därifrån hämtar tjänster som hitta.se och Eniro information om fastighetsgränser, så även där blir informationen mer korrekt och pålitlig.

Läs mer om kvalitetssäkring av fastighetsgränser.