Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu har årets kulturskolestipendiater utsetts

I år är det sopranen Tilde Rödland som får ta emot Musik-Pelles stipendium. Hon får 10 000 kronor till stöd för högre musikutbildning.

Stipendier har även delats ut från Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond till Jenny Berg (gitarr), Jolina Olsson Neuman (blockflöjt), Kajsa Löfqvist (saxofon).

Läs mer om stipendierna