Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu har årets kulturskolestipendiater utsetts

Publicerad 2020-12-18 09:00
I år är det sopranen Tilde Rödland som får ta emot Musik-Pelles stipendium. Hon får 10 000 kronor till stöd för högre musikutbildning.

Stipendier har även delats ut från Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond till Jenny Berg (gitarr), Jolina Olsson Neuman (blockflöjt), Kajsa Löfqvist (saxofon).

Jenny Berg, Jolina Olsson Neuman och Kajsa Löfqvist som får stipendier från Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond

Alla tre är sedan många år tillbaka elever på Kulturskolan Gotland. De får 6600 kronor vardera, eftersom de har visat hög konstnärlig nivå på sina instrument och varit fina förebilder för yngre elever på kulturskolan.

Om stipendierna

Musik-Pelles stipendium har delats ut varje år sedan år 1979 till stöd för högre musikutbildning och företrädesvis gotländsk ungdom. Musik-Pelle hette egentligen Ernst Pettersson och han var en frontfigur inom musiken på Gotland från det att han kom hit som 13-årig musikelev till dess att han dog 1974. Musik-Pelle spelade både trumpet och fiol. Han kan sägas vara den som startade Gotlands musikskoleverksamhet med bland annat orkestern Rödrockarna som så småningom övergick till konstellationen Ö-bandet, som fortfarande finns på kulturskolan.

Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond instiftades år 2002 och har sedan dess delat ut stipendier till musikaliskt begåvade ungdomar mellan 15 och 20 år vid Kulturskolan Gotland. Katarina Mårtensson spelade tvärflöjt i Strumpebandet på kulturskolan.

Mer om årets Musik-Pellestipendiat

 

Tilde Rödland är född på Gotland år 1994 och uppvuxen i en familj där musiken alltid varit närvarande i olika former. Hon engagerade sig i tidig ålder i olika musikaliska sammanhang. Som 9-åring började hon spela fiol och sedermera altfiol på Kulturskolan Gotland. Där fick hon möjlighet att medverka i olika kammarmusikgrupper – något som fick henne att intressera sig för klassisk musik. Under gymnasietiden medverkade hon i produktioner tillsammans med Gotlands musikalkompani. Efter gymnasiet flyttade hon till Stockholm för att utbilda sig till sångerska. Hon började sin musikdramatiska bana med musikal och teater men blev så småningom mer intresserad av klassisk sång och hittade till slut hem i operan. Åren med altfiolundervisning har gett en ovärderlig kunskap i samarbeten med orkestrar och dirigenter, tycker Tilde.

Tilde är utbildad vid Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) där hon genomgått en musikalutbildning. Hon har studerat klassisk sång på Lilla Akademiens Pre-Collegeutbildning och även gått på Birkagårdens folkhögskolas klassiska musikutbildning. Just nu studerar Tilde på Stockholms konstnärliga högskola (tidigare Operahögskolan). 

Till kulturskolans sida