Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tack för din insats ett annorlunda år!

Publicerad 2020-12-19 10:00
Inom Region Gotland arbetar cirka 6 700 medarbetare. Vi arbetar för att göra alla gotlänningars vardag bättre oavsett om vi jobbar med vård, skola, förskola, omsorg, teknisk service, samhällsplanering, kultur- och fritidsverksamhet eller administration. År 2020 blev ett annorlunda år.

Naturligtvis inte bara för gotlänningarna och Region Gotlands medarbetare, utan för hela världen. Pandemin har påverkat oss på sätt som vi aldrig hade kunnat föreställa oss.

I förändring utvecklas vi och vi har lärt oss mycket som vi ska ta med oss framåt. Det har handlat om att se över och utveckla rutiner, hitta konstruktiva lösningar snabbt, jobba över gränser, ha mer tillit till varandra och varandras kompetens i vardagen.

Vi har haft ett tydligt gemensamt mål – stoppa smittspridningen.

Tack alla medarbetare och förtroendevalda politiker som orkar, driver och engagerar sig. Tack till våra samarbetspartners, företag och organisationer. Tack alla 60 000 gotlänningar för att ni valt att bo och leva på denna ö. Tillsammans gör vi Gotland bättre och bättre!

Här på regionens hemsida och på Facebook kan du se en film med ett axplock av händelser som skett och som visar bredden i Region Gotlands uppdrag.

Du kan också följa oss i vardagen på regionens stafettkonto på Instagram @viarregiongotland.

God jul och gott nytt år till er alla!