Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (17 december)

Publicerad 2020-12-17 14:42
Dagens rapport visar att 32 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 1 932 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. För närvarande finns smitta på fyra särskilda boenden på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 11 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Totalt 22 personer har avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Lägesrapport SÄBO

För närvarande finns smitta på fyra särskilda boenden på Gotland.
 
- Det är en begränsad smittspridning på alla fyra boenden men det är ett allvarligt läge eftersom personer som bor på ett särskilt boende ofta är sköra eller i riskgrupp, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen, Mårten Åström.
 
Det finns 20 särskilda boenden på Gotland och av dessa är alltså fyra drabbade just nu.
 
- Det jag också vill säga är att vi gör allt vi kan för att inte få in smitta. Men det är tuffa förutsättningar. Vi har en stor samhällsspridning som också drabbar våra verksamheter.