Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tillförordnad hygiensköterska Nina Vernersdotter.

En ny roll inom socialförvaltningen i kampen mot corona

Publicerad 2020-12-17 13:29
Socialförvaltningen har inrättat en ny tjänst för att ytterligare förstärka arbetet kring vårdhygien.
Nina Vernersdotter är tillförordnad på den nya posten som hygiensköterska.
 
– Vi måste hela tiden arbeta mot målet att reducera smittspridning utifrån god hygien och rätt skyddsmaterial vid rätt tillfälle, säger Nina Vernersdotter.
 
Tidigare har hälso- och sjukvårdsförvaltningens hygiensköterska ansvarat även för hygienarbetet inom socialförvaltningen. Nu stärks hygienarbetet och samarbetet med hälso- och sjukvården ytterligare genom den nya tjänsten.
 
– I det läge vi befinner oss i med pandemin behöver vi både någon som kan stötta och utbilda kring vårdhygien i alla våra avdelningar och samtidigt vara beredd att gå in med direkt stöd i de enheter som får smitta, säger Öystein Berge, kvalitetschef på socialförvaltningen.
 
Alla särskilda boenden på Gotland har en sjuksköterska knuten till verksamheten. Hygiensköterskan kommer att samarbeta med dessa och de hygienombud som finns på varje arbetsplats.