Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särskilda uppdrag till 35 lokala kulturskapare

Publicerad 2020-12-16 15:27
Stor bredd och kreativitet bland intresseanmälningarna till särskilda uppdrag – från produktutveckling och skrivande till musikverk och digitalt clowneri.
Urvalsprocessen kring de särskilda uppdragen till kulturskapare, vilka utlysts som en del i det krisstödspaket som beslutades av Region Gotland 16 november, är klar.
Den samlade bilden som framträder av gotländska kulturskapare är imponerande. Trots att mycket av kulturlivet just nu ligger nere går det ändå att våga hoppas att 2021 blir ett spännande kulturår.


- Att göra urvalet har varit en utmaning i förhållande till hur många kulturskapare som formulerat spännande idéer. Urvalet speglar både bredd och djup och har potential att även nå nya målgrupper, säger Paola Ciliberto, chef för kulturenheten vid Region Gotland.

Urvalet har gjorts av kulturenheten i samarbete med kulturkonsulenterna och verksamhetsansvarig för Konstmuseet.

Variation

Uppdraget var att utveckla en idé, ett verk, ett work-in-progress eller en produkt som på något sätt skildrar eller tar avstamp i vår tid just nu – mitt i pandemin. De tilldelade uppdragen rör sig inom områden som bild och form, slöjd, konsthantverk, film, spel, litteratur, dans, musik, teater, cirkus och kulturarv. Målet är att visa upp resultatet av uppdragen när det är möjligt, förhoppningsvis under 2021.

Exempel på beviljade uppdrag

Här följer några exempel på tilldelade uppdrag.

Fotograf Jessica Lindgren Wu vill i Råda bot undersöka gamla tiders läkekonst i folktron på Gotland. Hon inspireras av texter, gamla bilder och platser som använts för helade ritualer på Gotland. ”Jag presenterar iscensatta visuella tolkningar av verkliga kurer mot olika åkommor, verkliga bot som utförts mot allt från ledont, vårtor och rakit till gulsot och vagel i ögat.”

Med Clownvid-19, Mitt i pandemin vill artisten och skådespelaren Palle Poulsen med humorn som vapen undersöka absurditeten i pandemin och hur en clown-utan-gräns-ålagd restriktioner kan fungera på Zoom, Teams och i övrig digital form.

Slöjdaren och folkbildaren Erika Åberg vill med Handgjord vardag inspirera till det egna slöjdandet för att skapa mening i hemmet och vår omedelbara närhet i en tid fylld av restriktioner. Arbetet ska resultera i prototyper för projekt och produkter och utgöra underlag för en kommande bok och/eller föreläsningsserie - med en hållbar livsstil i fokus.

Kompositören och basisten Josef Karnebäck vill i Att skriva musik för distansproduktion skapa musik inom jazz- och improvisationsmusik till fusionpop/rock genren. ”Vissa av låtarna vill jag även spela in med rörlig bild så att slutresultatet kan bli en film med alla medverkande från sina hemmastudios. Det blir en förenande kraft med ett tungt budskap att vi tillsammans aldrig slutar vara kreativa utan fortsätter att jobba ihop trots att vi inte får träffas fysiskt. Det går att skapa musik ändå!”

I Vandrande väsen vill dansaren Tove Östling tillsammans med Camilla Båge och Towan Obrador genomföra en vandrande dansföreställning med ett flödande publikinsläpp där ett antal fristående tablåer styrs av publiken. En natur-, kultur- och fantasiupplevelse för alla åldrar tänkt att äga rum på Södra Hällarna.

Med Digitalt rollspel – tillsammans på avstånd vill Peter Lonosci utveckla ett digitalt rollspel i ett alternativt medeltida Visby där den gutniska och nordiska mytologin existerar och en magisk farsot härjar. Under en serie spelkvällar är det är upp till spelets karaktärer att stoppa den. Hade inte livet varit enklare om orsaken till pandemin faktiskt hade varit en elak häxmästare som vi gemensamt kunde rida ut i strid mot?