Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialdirektören välkomnar en genomlysning av äldreomsorgens arbete under corona

Publicerad 2020-12-16 11:31
Coronakommissionen har nu presenterat sin första delredovisning, som avser smittspridning inom vård och omsorg om äldre.
– Vi har fått rapporten och ska nu sätta oss ner och noga gå igenom den och de delar som berör oss, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Hon välkomnar en genomlysning av äldreomsorgens arbete under corona och att regeringen och myndigheter nu har en möjlighet att rätta till brister som kommissionen pekar på. Samtidigt menar Marica Gardell att bilden inte ser likadan ut i hela Sverige och att den behöver nyanseras.
 
Delredovisningen riktar bland annat kritik mot brister i samarbete mellan regioner och kommuner och att brukare inom äldreomsorg i vissa fall inte har fått individuella läkarbedömningar.
 
– Där vill jag säga att vi på Gotland har ett nära och väl fungerade samarbete med hälso- och sjukvården och att boende på äldreboenden får, och även före pandemin fick, individuella läkarbedömningar med fysiska möten.
 
Marica Gardell pekar också på äldreomsorgslyftet som pågår på Gotland och som är en del i att höja kompetensen och tillsvidareanställa ännu fler medarbetare.
 
Coronakommissionens redovisning blir nu en del av det förbättringsarbete och den kvalitetsgranskning av äldreomsorgen som görs kontinuerligt, både i egenregi och privat regi.