Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (15 december)

Publicerad 2020-12-15 14:31
Dagens rapport visar att 10 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 1 865 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. För närvarande är två särskilda boenden drabbade av covid-19.
På Visby lasarett vårdas för närvarande 9 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, varav 1 är i behov av intensivvård. Totalt 21 personer har avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Lägesrapport SÄBO

För närvarande är två särskilda boenden drabbade av covid-19. Det är alltså ytterligare ett boende jämfört med förra veckan.