Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Villkor och visioner - ny kartläggning av litteraturen på Gotland

Publicerad 2020-12-15 13:48
Hur mår litteraturen på Gotland, vilka lokala aktörer finns och vilka behov har de? Och vilka insatser kan göras för att stärka den lokala litteraturen och de verksamma? Nu har litteraturen på Gotland kartlagts.

Rapporten är skriven av journalisten Maria Molin på uppdrag av Gotlands länsbibliotek. Den består av både enkät- och intervjuundersökningar av gotländska författare, skribenter, förläggare, bokhandlare, lokalpress och andra offentliga, privata och ideella aktörer inom det litterära fältet.

- Rapporten visar flera intressanta saker, säger Cecilia Herdenstam, biblioteksutvecklare på Länsbiblioteket. Vi ser till exempel att många är positiva till att vara verksamma på Gotland. Här finns en närhet till läsarna och till andra aktörer på området och här finns ett stort intresse för kultur.

- Vi ser också att författarna ofta inte får avtalsenliga ersättningar för sina framträdanden och att behoven av att synliggöras och nå ut till läsare och uppdragsgivare är stort, säger Cecilia Herdenstam.

Katarina Petersson på Almedalsbiblioteket fortsätter:

- Vi ser att det finns en väldig bredd av litterärt verksamma och litterära aktiviteter på Gotland, säger Katarina Petersson på Almedalsbiblioteket. Vi har professionella författare och skribenter, semiprofessionella och amatörer. Bibliotek, studieförbund, litterära sällskap, bokhandlare och antikvariat förmed­lar litteratur och främjar läsandet och skrivandet. Förlag, föreningar och hembygdsförbund ger ut litteratur. Här finns en skrivutbildning och en centrumbildning. Det finns behov av samtal och samverkan och det kan vi på regionen hjälpa till att möjliggöra.

Rapporten och dess förslag på insatser för att främja den lokala litteraturen har använts som underlag i den nyantagna regionala kulturplanen. Litteraturen har hittills inte funnits som ett eget konstområde inom den regionala organisationen men med detta underlag finns möjligheter att arbeta mer strategiskt med frågan.

Du når rapporten genom att klicka på länken här nedan.