Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild av väggmålning Ryska kyrkan i Visby

Stöd under pandemin

Region Gotland har under pandemin tillfört extramedel till kulturområdet. I november 2020 utlystes Särskilda uppdrag och i maj 2021 kommer ytterligare förstärkningar på två områden: Särskilda uppdrag maj 2021 samt förstärkt arrangemangsstöd 2021.

Arrangemangsstöd - förstärkt 2021

Region Gotland stärker arrangemangsstödet med 1,25 mkr under 2021. Stödet ges till arrangemang inom alla konstarter samt kulturarv, för att säkra tillgång till kultur trots pandemin med fokus på smittsäkra arrangemang, digitala lösningar m m.

Ansökan kan ske under tre söktillfällen: 1/5 – 10/6, 15/7 – 15/9 och 1/10 – 15/11. 
Läs mer om Arrangemangsstöd - förstärkt 2021 >>>

Särskilda uppdrag april 2021

Vi arbetar just nu med utlysningen av detta stöd. Mer information kommer inom kort. Utlysningen öppnar 15 maj och är öppen till och med 23 maj. 
Mer om Särskilda uppdrag april 2021 >>>

Särskilda uppdrag för kulturskapare nov 2020

I november 2020 utlyste Region Gotland 30 särskilda uppdrag där konstnärens blick på pandemin efterfrågades, 130 intresseanmälningar inkom och av dessa tilldelades 35 uppdrag.
Läs mer om Särskilda uppdrag nov 2020 >>>