Kontakt

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Övriga, se Kontakt Kulturenheten >>>

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild av väggmålning Ryska kyrkan i Visby

Stöd under pandemin

Region Gotland har under pandemin vid flera tillfällen tillfört extramedel till kulturområdet.

AKTUELLT

Arrangemangsstöd - förstärkt 2021

Region Gotland stärker arrangemangsstödet med 1,25 miljoner kronor under 2021. Stödet ges till arrangemang inom alla konstarter samt kulturarv, för att säkra tillgång till kultur trots pandemin med fokus på smittsäkra arrangemang, digitala lösningar med mera.

Ansökan kan ske under tre söktillfällen: 1/5 – 10/6, 15/7 – 15/9 och 1/10 – 15/11. Information hittar du på sidan Alla kulturstöd:
Läs mer om Arrangemangsstöd - förstärkt 2021 >>>

 

TIDIGARE

Särskilda uppdrag maj 2021

Syftet var att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland. Utlysningen stängde 23 maj. 
Mer om Särskilda uppdrag maj 2021 >>>

Särskilda uppdrag för kulturskapare nov 2020

I november 2020 utlyste Region Gotland 30 särskilda uppdrag där konstnärens blick på pandemin efterfrågades, 130 intresseanmälningar kom in och av dessa fick 35 uppdrag.
Läs mer om Särskilda uppdrag nov 2020 >>>

Coronastöd kultur vår 2020

En miljon frigjordes inom befintlig budget. 84 ansökningar ankom och det totala sökbeloppet uppgick till strax över 3,8 miljoner. Se fördelningen via länk nedan.

Stöd gavs i tre former: Kontantstöd för inkomstbortfall, ekonomiskt stöd för kompetens- och kvalitetsutveckling samt ett förstärkt arrangemangsstöd.
Fördelning Coronastöd kultur