Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Udda blir jämnt – viktig information om din sophämtning efter årsskiftet

Publicerad 2020-12-11 15:29
I år är det 53 veckor i almanackan mot de 52 som vi är vana vid. Det innebär inte några större förändringar i vår vardag, mer än för hushållen som har sophämtning varannan eller var fjärde vecka.

Region Gotland tömmer normalt sopkärlen var fjortonde dag, vilket innebär att du som kund har sophämtning udda eller jämn vecka.

53 veckor gör att du får ny hämtningsvecka

I år består dock året av 53 veckor, vilket innebär två udda veckor i rad kring årsskiftet. Det gör att du måste tänka till när du vill få ditt/dina sopkärl tömda efter årsskiftet.

Sophämtning var fjortonde dag

Du som idag har sophämtning udda vecka kommer med andra ord att få soporna hämtade jämn vecka efter årsskiftet. Har du idag sophämtning jämn vecka kommer du efter årsskiftet att få soporna hämtade udda vecka. Själva veckodagen för sophämtningen är oförändrad och blir alltså densamma även efter vecka 53.

Exempel:
Eva har idag hämtningsdag onsdag udda vecka. Efter årsskiftet töms hennes sopkärl onsdag jämn vecka. Hennes sista sophämtning 2020 blir onsdag vecka 53 och den första sophämtningen efter årsskiftet blir onsdag vecka 2 (jämn vecka). Veckodagen förändras alltså inte.

Sophämtning var fjärde vecka

För dig som har sophämtning var fjärde vecka är det viktigt att tänka på att ställa ut soptunnorna med samma intervall som tidigare, alltså var fjärde vecka. Har du sophämtning onsdag vecka 50 så kommer du att få nästa sophämtning onsdag vecka 1, udda vecka. Själva veckodagen för sophämtningen är oförändrad och blir alltså densamma även efter vecka 53.

Jul- och nyårshelgen

Sophämtningen kommer som regel att utföras på ordinarie hämtningsdagar även i de fall hämtdagen infaller på röda dagar under julhelgen och vecka 53. Vissa undantag kommer dock att behöva göras och de abonnenter som kommer att påverkas av ändrad hämtdag kommer att informeras via brev.

E-tjänst

I vår e-tjänst kan du logga in med e-legitimation och se dina nya hämtdagar som gäller från vecka 1, 2021. I e-tjänsten kan du även se dina abonnemang, fakturor, vattenavläsning med mera. Vänligen följ länk nedan.

https://etjanst.gotland.se/hamtdagar

Har du frågor är du välkommen att kontakta Teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 (knappval 2) eller skriva till kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se