Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatta begränsningar för kultur- och fritidsverksamheter

Publicerad 2020-12-11 18:00
De nya nationella förskrifterna och allmänna råden på grund av coronapandemin gör att kultur- och fritidsavdelningen har tagit nya beslut om bibliotek, simhallar, ishallar och andra idrottsanläggningar.

Utifrån de råd och föreskrifter som gäller från den 14 december har kultur- och fritidsavdelningen beslutat att begränsningarna för biblioteken fortsätter och att det gäller nu samtliga, även Almedalsbiblioteket.

Utöver det har man beslutat att badhus, ishallar och idrottsanläggningar fortsätter att vara stängda för allmänheten. Beslutet gäller till den 14 januari då en ny bedömning görs utifrån då gällande situation.

- Vi gör bedömningen att vi inte kan öppna de verksamheterna på ett utifrån riktlinjerna smittsäkert sätt den 14 december med tanke på smittoläget på Gotland, trånga utrymmet till exempel i simhallarnas omklädningsrum och en vanligtvis ökad besöksfrekvens på loven, säger Angelica Andersson Fihn, chef för kultur- och fritidsavdelningen. Därför är badhusen, ishallarna och idrottsanläggningarna stängda för allmänheten till den 14 januari.

- För våra idrottsanläggningar gäller dock en förändring för föreningsverksamhet. Från och med den 14 december kan föreningar bedriva träningar för både barn, ungdomar och vuxna i våra anläggningar, inte bara barn/ungdomar upp till 15 år som det har varit den senaste tiden, säger Angelica Andersson Fihn. Detta gäller dock endast om det fungerar utifrån de riktlinjer som föreningarna har.