Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Solklintsskolan delade ut egna nobelpriser i litteratur

Publicerad 2020-12-11 14:28
Under fredagen firade Solklintsskolan i Slite Nobeldagen. För sjunde året i rad delades Solklintsskolans Nobelpris i litteratur ut till eleverna som skrivit berättelser och det serverades också nobellunch på skolan.

Nobellunch serverades på Solklintsskolan

 

Elever från förskoleklass till årskurs 9 har under hösten arbetat med att skriva berättande texter.

Företag och organisationer i närsamhället har medverkat som jurygrupper och läst de olika klassernas bidrag. En vinnare och ett hederspris har utsetts i varje årskurs. Förskoleklassen har skrivit en gemensam bok. Diplom och bokpriser har delats ut.

Årets festligheter har anpassats utifrån den rådande coronapandemin. Den traditionella och gemensamma prisceremonin ägde istället rum enskilt i varje klass. Under dagen har eleverna fått läsa varandras bidrag och serverats en tvårättersmeny.

Pristagarna kommer att visas upp i skolans TV-monitorer under sista julveckan.

- Årkurs 6 har spelat in film om de olika nobelprisen 2020 som varje klass på skolan får ta del av och titta på tillsammans i sin klass. Detta istället för den fysiska presentation som annars brukar hållas under prisceremonin för eleverna, berättar Linda Rung som är lärare på Solklitsskolan.