Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd till näringslivet och tackgåva till medarbetare

Publicerad 2020-12-10 16:45
Anställda inom Region Gotland ska få en tackgåva för insatser under ett annorlunda år. Du som näringsidkare kan nu ansluta dig till denna tackgåva, som är ett fysiskt presentkort.

Gåvan är ett sätt för våra förtroendevalda att både visa uppskattning till Region Gotlands medarbetare och stötta näringslivet. 

En tackgåva av detta slag delas nu ut i hela landet. Från Region Gotland är tackgåvan ett fysiskt presentkort på 400 kronor som respektive chef inom Region Gotland delar ut till sina medarbetare. 

Här nedan kan du som näringsidkare läsa mer om hur du använder eller ansluter dig till presentkortet.

Anslut dig till presentkortet

Näringsidkare som inte har någon geografisk koppling till någon av de omnämnda föreningarna kan kontakta Magnus Olsson på Visby Centrum för mer information, på telefon 0702-811560.

Informationen nedan har tagits fram för de näringsidkare som är medlemmar i någon av Gotland Handels medlemsföreningar och på så sätt redan knutna till presentkortet. Det avser: 
  • Fårö/Fårösunds företagarförening
  • Slite Intresseförening
  • Roma intresseförening
  • Visby Centrum AB
  • Företagarföreningen Skarphäll
  • Stenhuggarens handelsförening
  • Klintetraktens framtid
  • Företagarföreningen Hemse
  • Hoburgs näringslivsintresseförening
Tackgåvan - en del av Region Gotlands stöd till näringslivet
Under året har Visby Centrum tillsammans med övriga näringslivsorganisationer fört samtal med Region Gotland om olika stödåtgärder för det gotländska näringslivet. Bland annat har vi för handelns och besöksnäringens räkning uttryckt önskemål om att Region Gotland ska köpa in presentkort till sina anställda som ska gälla över hela Gotland. 
 
Visby Centrum har ett presentkortssystem som möjliggör detta och under hösten har Visby Centrum haft en tät dialog med Region Gotland för att arbeta fram ett upplägg för ett genomförande.
 
Regionstyrelsen fattade nyligen beslutet och ett avtal är tecknat mellan Visby Centrum och Region Gotland. Detta innebär att Region Gotland kommer köpa in 6 800 presentkort á 400 kr, vilket innebär att handeln på Gotland nu får ett möjligt tillskott på närmare 2,7 miljoner kronor. 
 
Praktisk information och support för näringsidkare
I det avtal som Visby Centrum tecknat med Region Gotland ingår att Visby Centrum tar fram ett unikt presentkort för detta och det kortet kommer att kunna nyttjas fram till och med den 31 maj 2021.
 
Presentkortet är ett förbetalt Master Card, vilket innebär att när kunden betalar med kortet så kommer pengarna direkt in på kontot som vilket vanligt kortköp som helst. Det speciella kortet anländer till Visby under vecka 50 och om allt går som planerat kommer korten att delas ut till de anställda på Regionen under vecka 51. 
 
Det är en logistisk utmaning att på ett covidanpassat sätt dela ut 6 700 kort. Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar. 
 
Kontakt
Magnus Olsson, Verksamhetsledare Visby Centrum 
Telefon: 0702-81 15 60 
E-post: magnus.olsson@visbycentrum.se 

Praktisk information om kortet och support

I dokumentet nedan kan du som näringsidkare ta del av manualen för presentkortet och information om var du kan vända dig för support.