Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Johan  Lindberg, rektor på Gråboskolan sänder prisutdelningen digitalt. Foto: Ninni Kallio Dahlberg

Årets vinnare av Lilla Nobelpriset har korats

Publicerad 2020-12-10 14:35
Idag prisades årets vinnare av Lilla nobelpriset på Gråboskolan, som denna gång delades ut för tjugoförsta gången.

Precis som traditionen bjuder har Gråboskolans elever tävlat om årets litteraturpris. Barnen tävlar årskursvis om pris för bästa berättelse, bästa illustration och bästa inledning. I år har eleverna valt att skriva sina berättelser utifrån olika artiklar ur Barnkonventionen.

Olika skrivtekniker har använts för att få ihop berättelser, som har en röd tråd: inledning, problem och avslutning. De har arbetat med kamratbedömning, digitalt skrivande och redigering. Skrivandet kommer naturligt in i ämnena svenska, SO och bild.

Vanligtvis brukar hela skolan med cirka 230 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samlas för prisutdelningen. I år genomfördes prisutdelningen på ett lite annorlunda sätt på grund av den pågående coronapandemin. Prisutdelningen sändes idag ut digitalt till alla elever som deltagit, i sina respektive klassrum. Prisutdelningen ägde rum i skolans bibliotek. Eleverna fick hämta sina priser som består av böcker och annat fint från bokhandeln.

Juryn som bedömt elevernas alster består av skolans personal: pedagoger, bibliotekspersonal, kurator, rektor och expeditionspersonal. De vinnande bidragen samlas till en bok som sedan finns att låna på biblioteket.

Årets vinnare är

År 1: Ellen Norström

År 2: Valentina Katsanikou

År 3: Wilma Larsson

År 4: Simaf Muskola

År 5: Moien Rezai

Grattis säger vi till er!

Moien Reza får priset för bästa berättelse i år 5 av bibliotekarien Carina Norderäng. Foto: Ninni Kallio Dahlberg

Ellen Norström, tar emot priset för det vinnande bidraget i år 1. Foto: Ninni Kallio Dahlberg