Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (10 december)

Publicerad 2020-12-10 14:31
Dagens rapport visar att 31 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 1 666 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 13 patienter med coronavirusinfektion, varav 1 på intensivvårdsavdelningen.  

Aktuell information vaccination covid-19 Gotland

Enligt Folkhälsomyndigheten kommer Region Gotland preliminärt att få 4 600 doser under januari 2021 (4000 från Pfizer och 600 från Moderna), sedan 23 000 doser i februari (4000 Pfizer, 600 Moderna och 18 400 från Astra Zeneca). Planen är att vaccinera i den takt som vaccin kommer in.

Länk till information och senaste nytt om regionens arbete med vaccination mot covid-19