Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Telestörningar i regionens kundtjänstsystem

Publicerad 2020-12-10 11:25
För tillfället fungerar inte vissa funktioner i telefonsystemet hos teknikförvaltningens kundtjänst.

Tekniker arbetar med detta, och vi hoppas på att telestörningarna blir snabbt lösta.