Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccin mot covid-19 först till dem som behöver skyddet mest

Publicerad 2020-12-09 10:50
Region Gotlands plan för vaccination mot covid-19 följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning. Vaccineringen blir kostnadsfri. Vaccinationen på Gotland kommer att ske på vårdcentralerna med boka tider.

Regional plan för vaccination mot covid-19 för Region Gotland utgår ifrån den nationella planen för covid-19-vaccinationen som Folkhälsomyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen.