Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Handlarnas anpassningar för minskad smittspridning och till stöd för dig i riskgrupp

Publicerad 2020-12-09 08:44
Under året har öns handlare gjort anpassningar för att minska smittspridning och erbjuda tryggare handel, särskilt för dig som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Enligt de skärpta allmänna råden ska vi undvika offentliga lokaler som butiker, men exempelvis besök i matbutik och apotek kan vara nödvändiga. Här kan du läsa mer om hur du kan förhålla dig.
Från den 12 november 2020 gäller skärpta allmänna råd för alla som vistas på Gotland. Det innebär att alla ska undvika besök i inomhusmiljöer där människor samlas och där det finns risk för trängsel, exempelvis gym och butiker. Undantaget är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek. Från och med den 14 december gäller samma råd i hela landet. 

De skärpta allmänna nationella råden om jul- och mellandagshandeln

I samband med jul- och mellandagshandeln kan det krävas extra försiktighet för att undvika trängsel. Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna, undvik att i onödan vistas i affärers och köpcentrums lokaler. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.
 

Handlarnas anpassningar

Handlarna på Gotland har anpassat sig till restriktionerna genom att numer bland annat erbjuda hemleverans, leverans utanför butik och/eller utökande öppettider. Detta för att du som är i riskgrupp själv ska kunna handla på tider då det är mindre folk inne i affären. Flertalet av handlarna har även möjlighet att, mot en ersättning, hjälpa till med att plocka ihop matvaror. Därefter hämtas matvarorna vid ett utlämningsställe på ett säkert sätt. 
 
De åtgärder som handlarna har genomfört skiljer sig åt, därför behöver du undersöka hur det ser ut hos din lokala handlare. 
 
Finns det någon samlingssida för handlare på Gotland?

Ja, Region Gotland har tillsammans med näringslivet samlat in initiativ från företag runt om på ön för att möjliggöra för personer i riskgrupper att på ett säkert och tryggt sätt kunna ta ökad del av samhällsservicen här på Gotland.

Initiativ hos handlare på hela Gotland

Information om initiativ som handlare gör på hela Gotland

 

Visby Centrum - Handla tryggt & säkert - Facebook-grupp

Facebook-gruppen Covid-19 hjälpande hand Gotland

Covid-19 hjälpande hand Gotland är en grupp på Facebook där du kan ställa frågor om hjälp med handel, för dig själv eller för andra.
 

GodHjälp

Den nationella organisationen GodHjälp erbjuder också tjänster. De finns tillgängliga till årsskiftet.

Goda grannar

Verksamheten Goda grannar bedrivs av hyresgästföreningen men ska kunna hjälpa alla och söker även frivilliga!

Goda grannar - mobiliserar lokala hjälpinsatser till personer i riskgrupp

 

För handlarna - Vilka anpassningar gör du?

 
Vid frågor kontakta Magnus Olsson, Verksamhetsledare på Visby Centrum AB
Telefon: 0702 81 15 60
E-post: magnus.olsson@visbycentrum.se

Var hittar jag information om Apotek?

Apoteken har ställt om och har bland annat säker leverans av medicin och varor utanför butiken. Kontakta ditt Apotek för att fråga hur de har ställt om. 

Jag har inte bank-id eller internet? Hur handlar jag då?

De flesta handlare och Apotek har lösningar för detta om du inte vill beställa på nätet. Apoteken har fullmakter till anhöriga och vänner och du kan även kontakta Apotek och beställa varor och legitimera dig vid upphämtning och betalning utanför butiken. Vissa handlare låter dig kontakta dig på annat sätt än beställning vi nätet. Kontakta din handlare för att höra vad som gäller.

Varför infördes handel för riskgrupper och 70+?

I början av pandemin hade handlarna inte genomfört några anpassningar, för att personer tillhörande riskgrupper skulle kunna handla på ett säkert sätt. Det tecknades en nationell avsiktsförklaring om att tillfälligt hjälpa riskgrupper fram till 31 oktober 2020. Region Gotland har tillsammans med frivillighetsorganisationerna valt att förlänga denna hjälp fram till 31 december 2020 och att tillsammans med näringslivet visa på de anpassningar som har gjorts. 
 
Idag är läget annorlunda och handlarna har genomfört flera åtgärder för att även du som tillhör en riskgrupp ska kunna handla säkert, alternativt få hjälp på annat sätt. Under början av pandemin samordnade Röda Korset insatserna på Gotland för att bistå riskgrupper i egen bostad med matinköp och mediciner. Övriga frivillighetsorganisationer som arbetat med insatserna är Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Gotlands idrottsförbund. De har gjort ett jättejobb och flera hundra personer har fått hjälp genom att ringa in. Idag ser vi inte att behovet kvarstår. De få samtal som ringer in i veckan får fortsatt vägledning om hur de kan gå tillväga för att kontakta sin handlare och få hjälp att handla säkert. 
 

Jag har fortsatt behov av stöd med handel och medicin och tillhör riskgrupp. Hur gör jag?

Om du behöver fortsatt hjälp med matinköp efter den 31 december, trots de tjänster handlarna erbjuder,  kan du ansöka om hemtjänst via socialförvaltningen. Ditt ärende kommer att handläggas och behovsprövas. Kostnaden för hemtjänst är individuell och beräknas utifrån din inkomst.
 
Via länken nedan kan du läsa mer om hemtjänsten. Där hittar du även information om hur du kan ansöka om hjälp via e-tjänst.
Telefon: 0498-20 49 69
Telefontid: Måndag-fredag klockan 9:00-12:00