Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Julia Nilssn, förskollärare och Cecilia Thomasson, förskolerektor

Nu har all förskolepersonal fått utearbetskläder

Publicerad 2020-12-08 16:02
Under hösten har Region Gotlands förskolepersonal försetts med arbetskläder i form av jackor och utebyxor märkta med ”Förskolan Gotland”. Tidigare har tillgången till arbetskläder varierat mellan förskolorna.

Men för cirka två år togs det ett helhetsgrepp i frågan. Gemensam och uniform klädsel skapar trygghet både för personal, barn och vårdnadshavare. Man kan se se vilka som arbetar på förskolan. Målet är att på sikt att kunna satsa även på inomhuskläder.

- Det har varit viktigt för oss att vara solidariska i den här frågan. Det ska inte spela någon roll, vilken förskola man jobbar på om man ska få arbetskläder eller inte. Vi vill ha en helhet och arbetskläderna är en del i detta, säger Cecilia Thomasson, rektor för Tjelvarområdets förskolor i Visby. 

- Vi har ju väntat ett tag på det här med arbetskläder, så det känns jättepositivt. Bra är också att det står Förskolan Gotland på kläderna och inte förskolans namn. Det har sett lite konstigt ut när man bytt arbetsplats och personalen då haft olika verksamhetsnamn på kläderna, säger Julia Nilsson, som är förskollärare och arbetar på förskolan Storken i Visby.