Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya allmänna nationella råd om allas ansvar och skyldighet att förhindra smitta av covid-19

Publicerad 2020-12-08 15:16
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har idag fattat beslut om allmänna nationella råd.

Regeringen beslutade idag att gränsen för sammankomster med maximalt åtta personer kvarstår över jul och nyår och gäller även för sociala sammankomster som jul- och nyårsfirande.   

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nationella allmänna råd för Sverige. Råden talar om skyldigheter och använder ordet ska istället för som tidigare bör, vilket är en skärpning i förhållande till tidigare allmänna råd. De nationella råden gäller från och med måndag den 14 december tillsvidare och ersätter tidigare regionala allmänna råden.

Folkhälsomyndigheten betonar ytterligare det personliga ansvaret och skyldigheten att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra från spridning av covid-19. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor och särskilt till personer i riskgrupper.

– Vi har en omfattande smittspridning på Gotland så som i stora delar av landet. Enligt Folkhälsomyndigheten kan kulmen på pandemin komma just nu, före eller under julhelgerna. Risken är alltså stor för en ökande smittspridning just under helgerna. Det är allas ansvar och skyldighet att hjälpas åt att bromsa smittspridningen, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.


De nationella allmänna råden innebär att du ska:

  • Begränsa nya nära kontakter och endast umgås i mindre krets. Detta innebär att umgås med personer man normalt träffar i hushållet eller närstående utanför hushållet. Man ska undvika att träffas i mindre utrymmen och helst vara utomhus.
    Det är vuxnas ansvar att vägleda barnen i hur de kan följa råden om att motverka smitta av covid-19 i vardagen. Kalas som innebär att man samlar många och träffas i nya grupper är just nu olämpligt. Däremot går det bra att leka i mindre grupper, gärna utomhus, under förutsättning att alla är friska.
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • I samband med jul- och mellandagshandeln kan det kräva extra försiktighet för att undvika trängsel. Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna, undvik att i onödan vistas i affärers och köpcentrums lokaler. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt i överenskommelse med din chef. Du bör anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen. På arbetsplatsen gäller att håll avstånd till andra vid exempelvis fikarum och omklädningsrum.
  • Resa på ett ur smittskyddspunkt säkert sätt som innebär att undvika kollektivtrafik och andra färdmedel där du inte har platsbiljett. Gå och cykla i första hand om det är möjligt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet. Du ska också säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett smittskyddssäkert sätt om du får symtom på covid-19.
  • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar riskerna för smitta. Idrott och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men måste ske på ett sätt som minimerar smitta. Man behöver hålla avstånd, inte dela utrustning med varandra, helst vara utomhus, undvika gemensamma omklädningsrum, resa till och från individuellt och utföra aktiviteter i mindre grupper.
  • Hålla dig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Särskilt viktigt är att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Det kan handla om att sätta upp information, markera avstånd på golv, möblera för att undvika trängsel, ha digitala möten, säkerställa att möjligheter till god handhygien finns, minimera antalet personer i främst trånga utrymmen samt anpassa öppettider.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset