Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kompenserar fristående skolverksamhet

Publicerad 2020-12-08 12:22
Idag den 8 december har barn- och utbildningsnämndens (BUN) arbetsutskott sammanträtt. Ett beslut som togs självständigt var att kompensera fristående huvudmän för budgetåren 2010-2019.

Flera fristående skolverksamheter ska kompenseras utifrån likavillkorsprincipen – det vill säga att ersättningen till skolor ska ske på lika villkor. Detta beslutade BUN:s arbetsutskott idag. Barn- och utbildningsnämnden gör för budgetåren 2010 till 2019 en självrättelse kring kompensationen till fristående huvudmän för de år då den kommunala för- och grundskolan gjort ekonomiska underskott och därför fått budgettillskott. Det handlar om 18 verksamheter och totalt närmare 3,3 miljoner kronor som ska betalas ut.

 • Athene Visby Fardhem kompenseras med 725 412 kronor plus sex procent moms
 • Förskolan Tofflan kompenseras med 130 441 kronor plus sex procent moms
 • Förskolan Sankta Maria kompenseras med 88 074 kronor plus sex procent moms
 • Föreningen Barnträdgården Riddarsporren kompenseras med 203 207 kronor plus sex procent moms
 • Förskolan Prästbacken kompenseras med 144 551 kronor plus sex procent moms
 • Förskolan Positivet (ideell förening) kompenseras med 144 568 kronor plus sex procent moms
 • Orionskolan kompenseras med 290 495 kronor plus sex procent moms
 • Visby Montessoriförskola AB kompenseras med 145 880 kronor plus sex procent moms
 • Föräldrakooperativet Lyckan, ekonomisk förening, kompenseras med 142 775 kronor plus sex procent moms
 • Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola kompenseras med 284 837 kronor plus sex procent moms
 • Hellvi Koopet, ekonomisk förening, kompenseras med 109 107 kronor plus sex procent moms
 • Gothem Suderängens Förskola ekonomisk förening kompenseras med 47 929 kronor plus sex procent moms
 • Fårö förskola/fritids ekonomisk förening kompenseras med 64 933 kronor plus sex procent moms
 • Föräldrakooperativet Bysen Ekonomisk förening kompenseras med 116 350 kronor plus sex procent moms
 • Ljugarns Föräldrakooperativ Ekonomisk förening, Bikupan, kompenseras med 97 323 kronor plus sex procent moms
 • Uteförskolan Alla Årstider kompenseras med 373 970 kronor plus sex procent moms

Arbetsutskottet fattade beslutet på delegation av barn- och utbildningsnämnden. Totalt sammanräknat har barn- och utbildningsnämnden för åren 2010 till 2019 kompenserat fristående huvudmän med 10,5 miljoner kronor.

Beslut om förskole- och grundskoleorganisation diskuterades

Arbetsutskottet behandlade även ärendet om en förändrad organisation för förskolan och grundskolan. BUN:s arbetsutskott beslutade efter diskussion att lämna vidare ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelse