Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (8 december)

Publicerad 2020-12-08 14:34
Dagens rapport visar att 3 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 1 625 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 11 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Totalt 18 personer har avlidit i covid-19 på Gotland sedan utbrottet tidigt i våras.

Det är allvar nu!

Här kan du läsa om skärpta allmänna råd som gäller för Gotland.