Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökning av folkbokförda på Gotland - plus 414 från förra året.

Publicerad 2020-12-08 09:35
I oktober i år klev Gotland för första gången över 60 000-strecket och enligt den senaste sammanställningen hos Statistiska centralbyrån, SCB, som presenterats i dag, är vi just nu 60 050 folkbokförda gotlänningar på ön. Det betyder en ökning med 414 personer från november 2019 då samma siffra var 59 636.

Det är den här befolkningssiffran, den från första november, som under hela nästa år ligger till grund för beräkningarna då staten fördelar sina medel till kommuner och regioner. Exempel på fördelning som kan ske under året kan, förutom utjämningssystemet, vara då staten skjuter till mer medel till kommunal och regional verksamhet för ökade kostnader i samband med Corona.

- De flesta ”extramiljoner” som staten av någon anledning skjuter till under året fördelas alltså ut baserat på folkmängden den första november året innan, säger Göran Skoghage, koncerncontroller.

- Det känns mycket bra att vi fortsätter den positiva trenden med ökad befolkning här på ön, det ser vi som ett gott betyg på vårt arbete. Befolkningssiffrorna som släpptes i dag är extra viktiga för oss, eftersom de styr våra skatteintäkter, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Den definitiva befolkningssiffran för 2020 kommer att bli fastställd i februari 2021.