Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Person arbetar framför tavla med klisterlappar

Du som företagare eller affärsutvecklare – det finns pengar att söka till företagsrådgivning!

Publicerad 2020-12-04 06:43
Företag har fortsatt möjlighet att söka pengar till rådgivning inom ekonomi, juridik och affärsutveckling. Det kan till exempel handla om att se över strategier för företaget, analys av företagets ekonomi och lönsamhet samt liknande insatser.
Företagsjouren finns också fortsatt tillgänglig för dig som är företagare och vill ha vägledning. Hör av dig på 0498-26 95 83 eller foretag@gotland.se
Företagsjouren vägleder dig i frågor om olika stödåtgärder. Du kan även vända till jouren för att bolla frågor om din situation och dina idéer med en oberoende person.
 

Läs mer om företagsjouren och stöd till företag