Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elev vid dator

Tidsbegränsad övergång till distansundervisning i gymnasieskolan

Publicerad 2020-12-03 16:16
Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat om att gymnasieskolorna ska övergå till distansundervisning från och med måndag den 7 december fram till den 6 januari.

Åtgärden är ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder för att minska smittspridningen i samhället.  

- Beskedet kom som en överraskning men jag har förståelse för åtgärden som ett led att minska smittspridningen i samhället. För Wisbygymnasiets del har vi sedan några veckor tillbaka distansundervisning för en årskurs i taget vilket fungerat mycket bra för lärare och elever. Med erfarenheterna från i våras ser jag att distansundervisning för alla elever kommer att fungera bra för de två veckor som återstår av höstterminen, säger Peter Lerman, rektor vid Wisbygymnasiet.

För att hinna med planeringen och genomförandet av distansundervisningen kommer eleverna att ha en extra studiedag måndag den 7 december. Istället blir avslutningsdagen den 18 december enligt ordinarie schema som avslutas på "ett juligt sätt” på distans.

Nationella prov genomförs på plats på skola eftersom det inte får ske på distans. Det återstår också några praktiska moment för några klasser som behöver genomföras på skolan under dessa två veckor. För elevgrupper som har behov av ett närmare lärarstöd kommer det att finnas möjlighet att ha sin undervisning på skolan parallellt med distansundervisning.
Planering finns för att detta ska kunna ske på ett säkert sätt.

Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen. Anledningen är att gymnasiesärskolans elevgrupp har stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler.

 

Läs mer om beslutet på regeringens sida

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/tidsbegransad-overgang-till-fjarr--eller-distansundervisning-i-gymnasieskolan/

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-att-gymnasieskolorna-overgar-till-distansundervisning/