Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändringar i kollektivtrafikens tidtabeller

Publicerad 2020-12-03 15:15
Söndagen den 13 december 2020 träder nedanstående tidtabellsändringar för bussar i kraft.

Linje 61

Under hösten har linje 61 haft många förseningar. Därför ändras vissa tider på linjen. Förändringarna nedan gäller på vardagar. Helgens tidtabell ändras inte.

  1. Avgången klockan 6.40 från Lärbro mot Visby tidigareläggs med 10 minuter. Ankomsttiderna i Visby ändras inte.
  2. Avgången klockan 14.30 från Kappelshamn mot Visby får nya tider. Eftersom anslutningen till linje 6 bryts, kommer bussen att fortsätta till hamnterminalen för avstigande på begäran.
  3. Avgången klockan 15.50 från Visby busstation mot Lärbro får förlängd körtid. Avgångstiderna i Visby ändras inte.

Den nya tidtabellen för linje 61 hittar du i filen på länken nedan.

Linje 62

Slingan nordväst om Väskinde kommer framöver att köras motsols. Det görs för att höja trafiksäkerheten för barn. På- och avstigningar på hållplatserna sker därmed på motsatt sida av vägen jämfört med idag. Observera att även avgångstiderna ändras. Körvägen och avgångstiderna mellan Visby och Väskinde påverkas inte.

Både den nya tidtabellen och en karta över den ändrade körvägen för linje 62 hittar du i filen på länken nedan.

Linje 10, 11, 12 och 20 – påverkar skolelever

På skoldagar körs idag förstärkningsbussar till följande avgångar på eftermiddagen:

  • Linje 10: kl. 14.50 och kl. 15.50 från Visby busstation
  • Linje 11: kl. 14.50 från Visby busstation och kl. 15.43 från Södervärnskolan
  • Linje 12: kl. 15.52 från Södervärnskolan
  • Linje 20: kl. 15.43 från Södervärnskolan

Förstärkningsbussarna tidigareläggs med 5 minuter. De kommer således att avgå 5 minuter före ovan nämnda avgångstider. Ordinarie turer kommer fortsätta att avgå som tidigare. Vi ber alla skolelever att använda förstärkningsbussarna när man kan. Detta är viktigt för att undvika trängsel. På framsidan av bussen står det vart bussen går. Läs därför på skylten för att se om bussen passerar din hållplats.

Mer detaljerad information hittar du via länken nedan.