Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (3 december)

Publicerad 2020-12-03 14:34
En person som sedan tidigare konstaterats smittad av sjukdomen covid-19 har avlidit under det senaste dygnet. Därmed har totalt 16 personer avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet i våras.
- Vi beklagar detta och våra tankar går till anhöriga och närstående, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
Ytterligare 24 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats det senaste dygnet. Det innebär att totalt 1451 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.
 
På Visby lasarett vårdas 13 patienter med konstaterad covid-19, varav 1 på intensivvårdsavdelningen, IVA.