Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökad användning av e-tjänst för ekonomiskt bistånd

Publicerad 2020-12-02 14:28
Allt fler väjer att ansöka om försörjningsstöd digitalt.
Den 15 januari 2018 startade Region Gotlands e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd. Nu märks att allt fler väljer detta sätt när de ansöker om försörjningsstöd.
 
- Vi satte ett delmål att om att 55 procent av de personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska göra det via e-tjänsten. I oktober i år uppnåddes detta delmål, säger Mari Bergström, chef för stöd- och försörjningsenheten.
 
E-tjänsten gör att de klinter som vill ansöka kan göra det vilken dag och tid de vill. Det blir en snabbare och säkrare hantering och underlättar samarbetet med andra myndigheter.
 
- Nu jobbar vi på enheten hårt med att ännu fler ska upptäcka fördelarna med e-tjänsten och detta gör vi genom att uppmana, uppmuntra och vägleda våra klienter, säger Marie Bergström.